ร้านค้าสวัสดิการ กชค.สก.ทอ.
 


     ร้านค้าสวัสดิการ กชค.สก.ทอ. จำหน่ายสินค้าประเภท กระถาง อ่างบัว ชุดน้ำพุ-น้ำล้น จานรองกระถาง ดินสำหรับเพาะปลูก  ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ สินค้าจากด่านเกวียน อุปกรณ์แต่งสวนต่าง ๆ จำหน่ายปลาสวยงาม และอุปกรณ์การเลี้ยงปลา นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายพันธ์ไม้ดอก-ไม้ประดับนานาชนิด จำนวน 47 ร้าน  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 0600-1800 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 3-1477